تازه باشیم چون نسیم، باستانی چون دماوند
61 بازدید
محل نشر: مجله حديث زندگى
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی